450 Kere Oku

حسبنا الله ونعم الوكيل

Kureyş Suresi

Bela ve Musibetlere Karşı 11 Kez Kureyş Sûresini Okumak

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri 2. cildin 69. mektûbunda şöyle buyurmaktadır: “Korkulu yerlerde ve düşmanın istilâ ettiği mahallerde Kureyş Sûresini okumak, emin olmak ve kurtuluş için tecrübe edilmiştir.. Bunun gece-gündüz on bir kere okunması gerekir; daha az olmaz.”

Eyüp Sabri Paşa'nın Mir'âtü'l-Haremeyn kitabında nakledildiğine göre, bu tertip vaktiyle Mekke'deki veba salgınında tecrübe edilmiştir.

Salât-ı Tefriciye - 4444 Kere Oku

4444 tefriciye