Osmanlı Türkçesindeki harfleri harekelendirmek için “elif, vav, ye, he” harflerini kullanırız.

imla

Buna göre elif “a” sesini, vav “u, ü, o, ö” seslerini, ye “ı, i” seslerini, he “e, a” seslerini karşılar.

Bu temel kaidede bazı farklılıklar da söz konusu olmaktadır. Başta gelen he okutucusu yazılmaz. Sonda gelen he okutucusu bazen “a” sesi verir. Vav okutucusu kendinden önce gelen iki harfe aynı sesi verebilir.

Osmanlıca Okutucu Harfler 

Okutucu Elif Harfi: Kendinden önceki harfe “a” sesi verir. Kelime başında med (uzatma) işâreti ile de gösterilir, “a” sesi verir fakat uzatma yapmadan, kısa okunur. Ayrıca kelimenin ilk harfi “e” olduğunda “elif” okutucusu kullanılır, bu durumda bazen üzerinde küçük bir “hemze” bulunur.

آرقا الما ماصا ياما قابا جابا أو

Arka, alma, masa, yama, kaba, caba, ev.

Okutucu Vav Harfi: Kelimenin ince ve kalın ses yüküne bakılmalıdır. Kalın uyumunda “u, o” ve ince uyumunda “ü, ö” seslerini verecektir.

وور اويقو اوزاق بولوت اورون اوچوز اوستون

Vur, uyku, uzak, bulut, ürün, üçüz, üstün.

Okutucu Ye Harfi: Aynı şekilde kalın ses yüklü kelimelerde “ı” ve incelerde “i” sesi verir.

ايليق ايشيق اينجى سيورى چيوى مينى ايصليق

Ilık, ışık, inci, sivri, çivi, mini, ıslık.

Okutucu He Harfi: Kelimenin başında “e” sesi vermek için kullanılmaz. Kelime ortasında veya sonunda “e” sesi verir. İlk hecedeki okutucu “he” yazılmaz, hece okutucusuz gösterilir. Kelimenin ilk harfi “e” ise “he” değil “elif” okutucusu kullanılır.

دره ننه بره مشه كره بزه سرچه

Dere, nene, bere, meşe, kere, beze, serçe.

Tazammun - 2016-03-24 - Osmanlıca imla