بِسْــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖیمِ

osmanlica

Derse Hazırlık

Başlarken, önce düzgün bir niyet etmeliyiz. Her işimizde niyetimiz ve gayemiz, Allâh’ın rızâsını kazanmak olsun.

Derslere başlamadan önce, uygun bir mekân bulmak gerekiyor.

Bunun yanında doğru zamanı da değerlendirmelidir.

Seviyenize göre hareket etmeli, eksiklerinizi tespit edip, ilgili derslere ağırlık vermelisiniz.

Geniş ve sessiz bir odada, bilgisayardan dersleri takip edebilirsiniz.

Çalışma zamanınızı önceden belirleyin. Sabahın erken saatlerinde hem günlük meşgalelerden uzak kalmış olursunuz, hem de zihniniz dinlenmiş olacaktır.

Bu sayfa bir rehber niteliğinde olup, Osmanlıca eğitim yolculuğunuzda size yol gösterecektir. Bazı başlıklar altında linkler verilecektir.

Bağlantıları sırasıyla takip ederek dersleri tamamlayın.


OSMANLICA HAKKINDA BİLGİLER

Derslere başlamadan önce isterseniz şu başlıklara bakabilirsiniz:

Osmanlıca Nedir?

Osmanlıca Hakkında Sorular

Osmanlıca Okumak

Osmanlıca Yazmak

Osmanlıca Kelimeler

Harekesiz Nasıl Okuyorsunuz?

Osmanlıca Yolculuğuna Dair

Osmanlıca Öğrenmek

YARDIMCI UYGULAMA VE SAYFALAR

Osmanlı Türkçesi öğrenmek için bazı yardımcı uygulamalar kullanmak öğrenmeyi hızlandırabilir.

Online sözlük siteleri işimizi kolaylaştırır:

1. Osmanlıca Sözlükler

Osmanlıca Klavye Uygulamasıyla not alın, denemeler yapın:

2. Osmanlıca Klavye

İster elle, isterseniz bilgisayar yardımıyla Osmanlıca yazma denemeleri yapmak, öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Bilgisayarınızı Osmanlıca Yazmak için hazır hâle getirin:

3. Bilgisayarda Osmanlıca Yazmak

Bazı Arapça fontları bilgisayarınıza indirerek Osmanlıca yazmak için hazır olun:

4. Arapça Font İndir

Türkçe Unsurlar

Türkçe unsurlarda harf, hece ve kelimeleri tanıyacak ve Türkçe’ye dair bazı bilgileri öğreneceğiz. Kelimelerin ek almış hâllerini göreceğiz. Türkçe’ye mahsus bir harf olan kâf-ı nûnî ile tanışacak, dildeki yoğun kullanımını fark edeceğiz.

HARFLER, HECELER VE KELİMELER

Kelimeler sağdan sola yazılır ve okunur. Osmanlı Türkçesinde 33 harf vardır:

1. Harf hece ve kelime

2. Elifbâ hakkında

3. Bitişme

4. Okutucu harfler

5. Temel İmla Kaideleri

6. Harfler ve Temel Bilgiler

7. Başta Gelen A Sesi

8. Başta Gelen E Sesi

9. Vav Okutucusu ve Hususiyetleri

10. He Okutucusu ve Hususiyetleri

11. Osmanlıca Kalın ve İnce Harfler

12. Kâf Harfi Nevileri

13. Kâf-i Nûnî İle Yazılan Bazı Kelimeler

14. Noktasız Kâf-ı Nûnî

TÜRKÇE HAKKINDA

Türkçe imlâ bilgilerini öğrenirken, karşınıza çıkan misâlleri gördükçe, okumaya çalışarak, ilerlemeniz mümkün:

15. Türkçenin hususiyetleri

16. Söz

17. Nida

18. Emir

19. Emir Kipi ve Ek Almayan İsim

20. Yazı

21. Kelimenin Aksâmı

22. Cümle

23. İsim

24. İsm-i cins

25. İsm-i Hâs

26. Ben Sen O

27. Rapt (Atfe)

28. Nisbet (Mütemmim Edatları)

29. İzafet

30. Zamirler

31. Zamanlar (mazi, hâl, istikbâl)

32. İltizâmî

33. Masdar

34. Sıfat

EKLER

Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede eklerin yazılışına dair bilgiler:

35. Çoğul Eki Yahut Cemi Edatı

36. Tasğir Kaidesi

37. Ki Eki ve Ki Bağlacı

38. Müfred ve cemi

39. Klişeleşmiş Ekler Tablosu

40. Osmanlıca Eklerin Yazılışı

41. Ek Alan Kelimelere Dikkat

YAZILIŞI KLİŞELEŞMİŞ KELİMELER

Osmanlıcada ekler klişeleşmiş şekilde yazılırlar. Yazılışı hızlandıracak şekilde imlâ basitleştirilmektedir. Temel imlâ kâidelerine aykırı olan yazılışlara rastlamak mümkündür. Yigirmi, merdübân, kimesne gibi farklı yazılışları olan kelimeler vardır.

42. Osmanlıca Bazı Kelimelerin Yazılışı

43. Osmanlıca Kelime Alıştırması

METİNLER

Bazı Osmanlıca metinleri okumaya çalışınız. Basit metinleri okuyarak başlayalım:

Saatin Zinciri

İki Keçi

Öyle Bir Zeytinli Poğaça

Osmanlıca Dua

Arapça Unsurlar

Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar; Arapça hakkında bazı bilgiler, isimler, masdarlar, tamlamalar olarak özetlenebilir.

Bilhassa isim ve masdarları tanımak ve doğru mânâ verebilmek için bu dersi öğrenmeye ağırlık verilmelidir. Bol misaller verilerek, karşılaşılan kelimelerin hangi vezinde (ölçüde) geldiği anlaşılacak ve bu şekilde mânâsını çözmek kolaylaşacaktır.

Kelimelerin belli bir ölçü, şekil, kalıp hâlinde bulunmaları dolayısıyla onları gruplayarak tanımak ve mânâ vermek kolaylaşıyor.

1. Osmanlıcada Arapça ve Farsça unsurlara dair

2. Arapça Unsurlar

İSİMLER

Zamana bağlı olmadan kendi başına mânâ ifâde eden şeylere isim denir. Bu bir insan ismi, hayvan veya nesne ismi de olabilir.

3. İsmi Fâil

4. İsmi Meful

5. Sıfat-ı Müşebbehe

6. Mübalağalı İsmi Fâil

7. İsm-i Tasgîr ve İsm-i Âlet

8. İsmi Tafdîl

9. İsm-i Mekân ve İsm-i Zaman

10. İsmi Mensub

MASDARLAR

Masdarlar, iş, oluş veya hareket bildirirler. Osmanlıcada daha ziyâde Sülâsî Masdarlar, yani üç kök harfli masdarlar görülür.

Sülasî Masdarlar Şunlardır:

Mücerred Masdarlar

Mezîdün Fîh Masdarlar (Ziyade kılınmış)

Mimli Masdarlar

Mec’ul Masdarlar (Yapma)

Masdar Binâ-yı Merre (Bir defa oluş)

11. Sülâsî Mücerred Masdarlar

12. Mezidün Fih Masdarlar

13. Sülâsî Mezîd Masdar Vezinleri

14. Bazı Arapça Masdarlar

ARAPÇA KELİMELERDE KEMİYET VE KEYFİYET

15. Arapça Kelimelerde Keyfiyet ve Kemiyet

TAMLAMALAR

16. Arapça Tamlamalar 1

17. Arapça Tamlamalar 2

18. Çeşitli Tamlamalar

METİNLER

Nâmını Andıran

Garibim Bî-kesim

Rehber-i Tedris İsimli Kitaptan

Kimler ile yar olup

Oturma

Usulsüzlük...

Farsça Unsurlar

Osmanlı Türkçesinde Farisî kâideyle yapılan tamlamalar çok sık kullanılır.

Farsça bazı ekleri de bilmek gerekiyor.

1. Farsça Sayılar ve Günler

2. Bazı Farsça İsimler

3. Farsça Tamlamalar

4. Farisi İsimlere Dair

5. Farsça Ekler

6. Farisi Mürekkep Sıfatlar

METİNLER

Divan-ı Leyla Hanım Eserinden

İmtisal-i Cahid-u Fillah Oluptur Niyyetim

Osmanlıca Metinler - Kolay ve Zor