Almanya Galip Gelse adlı kitaptan, oldukça kolay bir bölüm. Okumaya çalışınız.

Almanya galip gelse

Bu hâl ve takdirde Almanya, Fransa’yı şimâlden ihâtâ etmiş ve aksâ-yı garb hududunu da Manş Sahillerine kadar temdîd eylemiş bulunacaktır ki Fransa, şimâlen nîm bir kavis şeklinde olan hudutları içinde sıkışıp kalacaktır. Bu vaziyet-i coğrafya Almanya için daha âtîdeki fevâidi tevlîd edecektir:

İngiltere’nin hemen yanı başında bulunmak (çünkü arada ancak dar bir deniz geçidi kalacaktır); İngiltere’yi Avrupa’ya rapt eden başlıca turuk-ı ticariye-i bahriyeye hâkim kesilmek; şimdikine nispetle pekçok vâsi sevâhile mâlik olmak; İngiltereyle harp zuhurunda İngiliz donanması tarafından Alman limanlarının ablukasını ziyâdesiyle müşkilleştirebilmek; ve nihâyet kısm-ı azamı itibarıyla Alman toprağından geçen (Ren) Nehrini tâ munsabına kadar zîr-i hâkimiyet ve murâkabesinde bulundurmak.

Sh. 13

Tazammun - 2021-02-23 - Kısa Metinler