saatin zinciri

Saatin zinciri bitince eylemez tık tık,

Vakt-i merhûnu gelince rûha derler çık çık!

Hakka kulluk eyle zira

Ahirette dinlemezler hınk mınk!

Gönenli Mehmet Efendi

Kategori: Anasayfa Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-10-02