Bu derste Osmanlıca kelimeler üzerinde durmaya devam edeceğiz. Vesîka okuma esnâsında karşılaşılabilecek bazı kelimeler nasıl yazılır ve dahasına bakalım.

Osmanlıca Kelimeler

كاغد اولوب محلده مذكور اولمغله استانبول
سفينه مرقوم دائره عسكريه مأمورين مبعوث
معاش كتابت حالبوكه موجبنجه فوك العاده مناسب
مبنى مومى اليه خصوص جليله بابده امروفرمان
حضرتلرى رفع تعالى سلطنت خلافت بالجمله
عالمشمول اولدغى تتبع ناقابل افتخار مالكدر
امال وجوده عاطفتلو عزّتلو شوكتلو مهابتلو

Kağıd, olub, mahalde, mezkûr, olmağla, İstanbul,

sefîne, merkûm, dâire, askeriye, me’mûrîn, mebus,

maaş, kitâbet, hâlbuki, mucibince, fevkalâde, münasib,

mebnî, mûmâileyh, husus, celîle, babda, emrufermân,

hazretleri, ref’, teâlî, saltanat, hilâfet, bilcümle,

âlemşümûl, olduğu, tetebbu’, nâkâbil, iftihâr, mâlikdir,

âmâl, vücûda, âtufetlü, izzetlü, şevketlü, mehâbetlü.


Bu kelimelerle vesîka okumalarında sıkça karşılaşılabilir.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-06-12