Osmanlıca öğreniminde kelimeler son derece mühim bir yer tutar. Kelimeler tekrar, tekrar görüldükçe adeta bir kalıp gibi ezbere alınıyor. Kelimeler, ek almamış ve ek almış olarak görülecek olursa okumada kolaylık olacaktır.

Osmanlıca Kelimeler

صكره بر باشقه يكى فرقلى
پادشاه برشى اوزره دخى بعض
اسم كذلك قدر زمان كبى

Sonra, bir, başka, yeni, farklı,

Padişâh, birşey, üzre, dahî, bazı,

İsim, kezâlik, kadar, zaman, gibi.

Osmanlıca kelimeler arasında bazı klişeleşmiş yazılmış olanlar dikkati çekiyor. Ayrıca Türkçe kelimeler haricinde Arapça ve Farsça kelimeler var. Bugün artık kullanılmayan kelimeler sizi başlarda biraz zorlasa da lügat yardımıyla belli bir kolaylık elde edilebilir. Bilhassa sıkça gördüğünüz kelimeleri bir defa öğrenince okuma da kolaylaşacaktır.

Kelimelere dikkat edip, öğreniniz. Cümle içerisinde sıkça görülen bağlaçları da öğrenmekte fayda var.

Bütün bu derslerle matbu, yani basılı eserler okunmaya çalışılır. Bu başlangıçtır. Harfler, kelimeler ve cümleler görülecek; okuma hızlandırılacaktır. Yazma eserleri incelemeye bundan sonra geçilebilir.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-06-10