Kök kelimelere “sondan ekleme” yaparak yeni kelimeler türetilir. Osmanlıcada ekler, klişeleşmiş bir şekilde yazılıyor. 

Ekler

Temel okuma bilgisiyle, kök kelimeleri okuyabilir hâle gelen bir kimse, klişeleşmiş ek yazımını öğrenerek Türkçe kelimeleri okur hâle gelecektir. Klişeleşmiş ek örnekleri için bakınız.

Çoğul eki için lâm ve ra harfleri getirilir. Bu yazımla hem ler ve hem de lar çoğul eki ifâde edilmiş olur.

Yazılışına dikkat etmeniz gereken bir harf var ki o da kâf-i nûnî oluyor. Üç noktalı kâf sûretinde yazılan bu harf, bazı kere normal kâf sûretinde yazılabilmektedir. İkinci tekil şahıs -n, -ın, -in, -un, -ün eklerinde gösterilir. Ayrıca bazı isimlerde de görülebilmektedir.

Alıştırmalar

باباك دده ك گوزك أشيك ننه ك
گوزيكك أويكك پرده ك سسك چتالك
آغالر ويرديلر كلديلر اوزولديلر اوكرنديلر
كزديلر ايتديلر بكله ديلر كيجه له ديلر اكلنديلر

Baban, deden, gözün, eşin, nenen,

gözünün, evinin, perden, sesin, çatalın,

ağalar, verdiler, geldiler, üzüldüler, öğrendiler,

gezdiler, ettiler, beklediler, gecelediler, eğlendiler.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-02-18