Osmanlıca öğrenmek isteyenler, ders görürken hemen basit metinlere yönelmelidirler. Tabi en başta harfleri iyice tanımak gerekiyor. Okuma işini ihmal etmemelidir, önce basit metinlerden başlanır.

Osmanlıca'nın Husûsiyetleri

Osmanlı Türkçesinde 33 harf vardır lamelif ile 34 olur. Türkçe kelimelerde, hecelerde uzatma ve inceltme yapılmaz, heceler net okunur. Alıntı kelimelerde uzatma ve inceltme hususiyetini belirtmek üzere düzeltme işareti şapka konur. Arapça ve Farsça kelimeler kendi kaidesine göre yazılırlar.

Osmanlıcada Harfler ve Heceler

Âhenk kaidesini (ünlü uyumu) temin edebilmek için, kalın ve ince harfler öğrenilmelidir. Kelimenin kalın harflerle mi yoksa ince harflerle mi yazıldığına bakılır. Bu, doğru okuma için bir kolaylık sağlar. Kalın ve ince sesler okumada belirleyici olmaktadır.

كله بك

Kelebek yazarken kaf değil, kef kullanılır.

قارتال

Kartal yazarken kef değil, kaf kullanılır.

Kalın harfler şunlardır:

Kaf, gayn, tı, zı, sad, hı.

خ ، ص ، ظ ، ط ، غ ، ق

Kelime hecelerden oluşur hece ikiye ayrılır açık ve kapalı. Açık hece, ünlü harfle biten hecedir; kapalı hece ünsüz harfle biter. Okutucu he harfi kendinden sonra gelen hiçbir harfle birleşmez. Türkçe eklerde klişeleşmiş imlâ söz konusudur.

Masdar ve Ekler

Türkçe'de masdar yapmak için kelime sonuna mek ve mak ilâvesi getirilir.

بكله مك ايسته مك قونوشمق صوصمق
باشى گوزى يولى سرچه يى
باشه أوه ميدانه ارقايه
يولدن أودن ايشدن دره دن

Beklemek, istemek, konuşmak, susmak,

Başı, gözü, yolu, serçeyi,

Başa, eve, meydana, arkaya,

Yoldan, evden, işten, dereden.

Alıştırmalar

Kalın ve ince yazımına dikkat edin.

يورغون تپه ده اقشامه گلدى قورقدى سويله دى
yorgun tepede akşama geldi korktu söyledi

Suâl ve Cevaplar

S. Yorgun kelimesi nasıl bir kelimedir?

C. Kalın yüklemelidir. G harfi için gayn kullanılmıştır. İnce g için gef kullanılır.

S. Akşama yazarken sonda neden he okutucusu geldi?

C. Sonda gelen a sesini he ile gösteriyoruz.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-02-15