Osmanlıca zengin bir dildir. Temel seviyede Türkçe imlâ bilgileri verildikten sonra, basit metinler okuyarak ilerletilebilir. Sonra Arapça ve Farsça unsurlar gelir.

Temel Bilgiler

Osmanlı Türkçesinde Arapçadaki harfler, Farsçadaki harfler ve kâf-i nûnî vardır. Osmanlıca'da Türkçe'den başka Arapça ve Farsça kelimeler de ağırlıklı olarak kullanılır. Bu noktada Türkçe kelimeleri tespit edebilmek için bazı bilgilere ihtiyacımız var.

Tüm harfler ezberlenmelidir.

Hecelere dikkat etmek gerekiyor. Açık hece ünlü harfle biter; kapalı hece ünsüz harfle biter.

Derse başlarken kelimelere dikkat etmemiz gerektiğini ifâde edelim. Türkçe kelimelerde ek alımı son derece mühimdir. Arapça bazı isimler ve masdarlar dilimizde kullanılmaktadır. Tamlamalar ve çoğul ekleri de yine Osmanlıca'nın mühim husûsiyetlerindendir.

Osmanlıca Harfler

Elif, vav, ye, he harfleri okutucu harflerdir. Bu harfler, Türkçe ünlü harfleri okumamıza yardımcı olurlar. Elif, a-e okutucusudur. Ye, ı-i okutucusudur. Vav, u-ü okutucusudur. He, e-a okutucusudur.

ج ث ت پ ب ا
cim se te pe be elif
ر ذ د خ ح چ
ra zel dal ha çe
ض ص ش س ژ ز
dat sad şın sin je ze
ق ف غ ع ظ ط
kaf fe gayn ayn
ن م ل گ ڭ ك
nun mim lâm gef nef kâf
~ ء ى ه و
~ hemze ye lâmelif he vav

Elif, bazen başta gelir ve e sesi verir. Üzerinde küçük bir hemze ile yazılabilir.

أو Ev

Başta gelen a sesi, med işaretli elif ile gösterilebilir.

آى ay

Alıştırmalar

Okutucu harflere dikkat ediniz. Kendisinden sonra okutucu harf gelmeyen, sâkin (cezmli) harflere dikkat ediniz.

ا ، و ، ه ، ى

أك آق اويغون بيلدى دره آدا
ek ak uygun bildi dere ada

Suâl ve Cevaplar

S. Dere kelimesinde dal harfinden sonra e ünlüsünü karşılayan, okutucu he neden yok?

C. Okutucu he harfi, ilk hecede gösterilmez.

S. Uygun kelimesinde ye harfinin durumu nedir?

C. Sâkindir. Kendisinden sonra okutucu gelmemiş, cezmli okunacaktır.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-02-15