Kısa bir Osmanlıca metin. Gurre-i tevhîd...

Gurrei Tevhid

Her ne denlü rû-siyah ettiyse isyanın seni

Ağarur bî-şek yüzün Gurre-i Tevhîd ile


Niyâzî-i Mısrî (k.s)

Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-11-29