İsim Tamlamaları

Farsça tamlamalarda elif-lâm takısı kullanılmaz. Tamalamalarda sondan başa doğru mana verilir. Arapça tamlamalarda da olduğu gibi, ilk kelime muzâf (tamlanan) ve ikinci kelime muzâfun ileyh (tamlayan) şeklindedir.

Tamlamalar; tamamen Farsça, tamamen Arapça veya Farsça-Arapça karışık olabilmektedir. Farisî terkipler, esre ile yapılır (kesre-i izâfet): Fermân-ı Padişah gibi.

فرمان پادشاه ، هنكام بهار

Hengâm-ı bahar, fermân-ı Padişah.

Hüsn-i hat şeklinde;

حسن خط

yazılır, fakat “hüsnü hat” diye de okunabilir.

İlk kelimenin son harfi okunmayan “he” veya “ye” ise izâfet kesresi yerine, esreli bir hemze gelir.

خارقهٔ صنعت

مربّئ نفوس

Harika-i sanat, Mürebbi-i Nüfus

İlk kelimenin son harfi okunmayan “elif” veya “vav” harfiyle bitiyorsa, bu harflerin sonuna harekesi esre olan “ye” harfi konur.

اداىِ فرض ، روىِ سياه

Edayı farz, Ruyi siyah

Sıfat Tamlamaları

Sıfat tamlamalarında, isim ile beraber bir de sıfat olmalıdır.

Sıfat tamlamasında birinci kelime “mevsûf” ve ikinci kelime de “sıfat” şeklindedir. Mevsûf, o sıfatı taşıyandır.

Farsça'da müzekkerlik (erillik) ve müenneslik (dişillik) yoktur.

آب پاك ، خواجهٔ دانا

Âb-ı pâk, Hâce-i dânâ

Hayrat Vakfı'nın Osmanlıca Dersleri videolarından istifâde edilmiştir.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-10-04