Emir bildiren fiillere “emir sigası” denir.

Gel, koş, bul, tut, aç, kes gibi emirler muhatabımıza yani karşımızdakine söylendiğinden bunlara “emri hâzır” deriz.

گل ، قوش ، بول ، طوت ، آچ ، كس

Yanımızda bulunmayanlara yöneltilen emir ifâdeleri, gelsin, koşsun, bulsun, tutsun, açsın, kessin gibi ise “emri gâip” oluyor.

گلسين ، قوشسون ، بولسون ، طوتسون ، آچسين ، کسسين

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-09-09