Sıfatlar nasıllık bildirirler. Mesela büyük çocuk, mavi çorap, uzun sopa, alçak duvar gibi. Burada nesnelerin sıfatları bildirilmiş oluyor.

Tavsif ve Ta'yin Sıfatları

Nesnelerin şekil ve halini bildiren sıfatlara tavsif sıfatları diyoruz.

Büyük, küçük, şişman, ince, latif, kaba, ürkek gibi.

بويوك ، كوچوك ، شيشمان ، اينجه ، لطيف ، قبا ، اوركك

Ta'yin sıfatları, isimleri tayin eder.

Bu, birkaç, beş, şu gibi.

بو ، برقاچ ، بش ، شو

Mübhem Sıfatlar

Bir ismi mübhem yani belirsiz bir surette gösteren sıfatlardır.

Çok kullanılanları şunlardır:

Bazı, bir, ne, her, hangi, birkaç, başka, bütün, birtakım, birçok, hiçbir...

بعض ، بر ، نه ، هانگى ، برقاچ ، باشقا ، بوتون ، برطاقيم ، برچوق ، هيچ بر

Bu ve bazı içeriklerde bu Eserden Çokça istifade edilmiştir
Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri - Muharriri: Mithat Sadullah
Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-06-01