Masdarlar bir iş ifâde eden kelimelerdir. Türkçe'de kelime sonlarına “mek” ve “mak” getirilmekte ve o şekilde masdar yapılmaktadır..

Bilmek, gezmek, okumak, bulmak, aramak, satmak, koşmak gibi...

بيلمك , كزمك , اوقومق , بولمق , آرامق , صتمق , قوشمق

Mak ve mek alametleri kaldırıldığı takdirde masdarın aslı, esası “madde-i asliye”si kalır.

Kaç, kaç..mak, vur, vur..mak, koş, koş..mak, gül, gül..mek, gel, gel..mek, çiz, çiz..mek

قاچ , قاچ .. مق , وور , وور .. مق , قوش , قوش .. مق , گول , گول .. مك , كل , كل .. مك , چیز , چیز .. مك

Nihayetinde “mek” ve “mak” olduğu halde masdar olmayan kelimeler de vardır

Emek, ahmak, parmak gibi

Bu ve bazı içeriklerde bu Eserden Çokça istifade edilmiştir
Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri - Muharriri: Mithat Sadullah
Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-06-01