Bir ismin ifade ettiği, şahsın, hayvanın, şeyin küçük olduğunu bildirir.

Tasğir kaidesi ile, kelimenin hafif ve ağır olma durumuna göre cik, cık; sonu ünsüzle biten cezmliler için, yine hafif ve ağır olma durumuna göre ceğiz, cağız eki getirilir. Cağız bazen terâhüm, yani merhamet etme manasında da kullanılır.

Misaller:

جك جق
ألبسه جك آغاچ جق
كويجك قابلوجق
گوزلجك طوزجق
چیچكجك صارمه جق
تپه جك قماشجق
دره جك چاتالجق

Elbisecik, köycük, güzelcik, çiçekcik, tepecik, derecik; ağaçcık, kablocuk, tozcuk, sarmacık, kumaşcık, çatalcık.

أوجگز حيوانجغز
كلبجگز قوشجغز

Evceğiz, kulübeceğiz; hayvancağız, kuşcağız.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-05-03