İsimlerin yerine kullanılan kelimelere “zamir” diyoruz.

Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi.

بن بز
سن سز
او اونلر

Şahsi zamirler:

Şahıs isimleri yerine geçen zamirlere deriz.

Kendisi söz söyleyen şahısa “mütekellim”, kendisine söz söylenen şahısa “muhatap”, kendisinden bahsedilen, yani orada bulunmadığı halde sözü geçen şahısa “gâip” diyoruz.

Mübhem zamirler:

Şahıs ve nesnelerin mübhem belirsiz sûrette yerini tutan zamirlerdir.

Başlıcaları şunlardır:

onlar, kimse, kim, herbiri, hiçbiri, başka,

diğeri, falan, birisi, hangisi, ne, bazısı

اونلر كيمسه كيم هربرى هيچبرى باشقا
ديكرى فلان بريسى هانكيسى نه بعضيسى

Şu eserden istifâde edilmiştir: Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri 1

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-04-21