Osmanlı Türkçesinde en zengin yabancı unsurlar Arapça ve Farsçadır. Bunlardan başka yabancı unsurlar da vardır. Arapça ve Farsça kelimeler kendi asli halleriyle yazılırken, diğer yabancı unsurlar Türkçe imlâ kâidesiyle yazılır.

Arapça

Bilhassa bazı isim ve mastarlar kullanılır. Ayrıca tamlamalara da dikkat edilmelidir. Arapça'da müzekker (eril) ve müennes (dişil) ayrımı vardır.

Farsça

Farsça bazı isim ve tamlamalar kullanılır.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-03-26