Osmanlıca elif-ba'da 33 harf vardır. Lâmelif ile otuz dört olur.

elifba

Arapça'da olmayan harfler beş tanedirler.

Pe, çe, je, gef ve nef

پ چ ژ گ ڭ

Arapçaya mahsus beş harf şunlardır:

Peltek se, Ha, Dat, Zı, Ayn

ث ح ض ظ ع

Zel harfi Türkçede kullanılmaz, bazen Farsçada kullanılır.

Fars harfleri yirmi dörttür.

Arapçada kullanılıp, Farsçada olmayan harfler şunlardır:

Peltek Se, Ha, Sad, Dat, tı, zı, ayn, kaf

ث ح ص ض ط ظ ع ق

Kalın harfler şunlardır:

Hı, sad, tı, zı, gayn, kaf

خ ص ط ظ غ ق
Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-03-24