Osmanlıca okumada, Arapça kelimeleri tanımanın yeri büyüktür. Fiili işleyen fâil, fiile maruz kalan mef’ûl olmaktadır.

İsm-i fâil vezninde gelen bazı kelimelere bakalım: 

حاكم شاكر فاتح فاعل
ظاهر كافر جاهل عالم
عابد عارف قاتل ظالم
حافظ تاجر غافل شامل
فارق حامل غالب طالب

Hâkim, şâkir, fâtih, fâil,

zâhir, kâfir, câhil, âlim,

âbid, ârif, kâtil, zâlim,

hâfız, tâcir, gâfil, şâmil,

fârik, hâmil, gâlib, tâlib.

Harekesiz yazdığımız bu kelime misalleri hep aynı vezinde, aynı hareke ve okuyuş üzere olduklarından, artık onları tanıyoruz. Bunlar hep fâil manası veren isimlerdir. Hâkim, hükmetme; zâlim, zulmetme; şâkir ise şükretme işini yapıyor.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2019-08-28