Sıfatlar nasıllık bildirirler. Mesela büyük çocuk, mavi çorap, uzun sopa, alçak duvar gibi. Burada nesnelerin sıfatları bildirilmiş oluyor.

Tavsif ve Ta'yin Sıfatları

Nesnelerin şekil ve halini bildiren sıfatlara tavsif sıfatları diyoruz.

Büyük, küçük, şişman, ince, latif, kaba, ürkek gibi.

بويوك ، كوچوك ، شيشمان ، اينجه ، لطيف ، قبا ، اوركك

Ta'yin sıfatları, isimleri tayin eder.

Bu, birkaç, beş, şu gibi.

بو ، برقاچ ، بش ، شو

Mübhem Sıfatlar

Bir ismi mübhem yani belirsiz bir surette gösteren sıfatlardır.

Çok kullanılanları şunlardır:

Bazı, bir, ne, her, hangi, birkaç, başka, bütün, birtakım, birçok, hiçbir...

بعض ، بر ، نه ، هانگى ، برقاچ ، باشقا ، بوتون ، برطاقيم ، برچوق ، هيچ بر

Bu ve bazı içeriklerde bu Eserden Çokça istifade edilmiştir
Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri - Muharriri: Mithat Sadullah
Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-06-01

Masdarlar bir iş ifâde eden kelimelerdir. Türkçe'de kelime sonlarına “mek” ve “mak” getirilmekte ve o şekilde masdar yapılmaktadır..

Bilmek, gezmek, okumak, bulmak, aramak, satmak, koşmak gibi...

بيلمك , كزمك , اوقومق , بولمق , آرامق , صتمق , قوشمق

Mak ve mek alametleri kaldırıldığı takdirde masdarın aslı, esası “madde-i asliye”si kalır.

Kaç, kaç..mak, vur, vur..mak, koş, koş..mak, gül, gül..mek, gel, gel..mek, çiz, çiz..mek

قاچ , قاچ .. مق , وور , وور .. مق , قوش , قوش .. مق , گول , گول .. مك , كل , كل .. مك , چیز , چیز .. مك

Nihayetinde “mek” ve “mak” olduğu halde masdar olmayan kelimeler de vardır

Emek, ahmak, parmak gibi

Bu ve bazı içeriklerde bu Eserden Çokça istifade edilmiştir
Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri - Muharriri: Mithat Sadullah
Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-06-01

Genel isimden bir tek ferd murat edilmişse müfred, fazlası murat edilirse cemi olur. Osmanlıcada cemi edatı “ler” şeklindedir. Bununla çokluk, birden fazlalık manalarını vermiş oluruz. Türkçeden başka Arapça ve Farsça kelimelerin sonlarına ekleyerek de cemi çoğul yapılmış olur.

Misaller:

مفرد جمع
قوش قوشلر
آغاچ آغاچلر
Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-05-20

Yapılması istenen işler için, arzu, temenni bildirmek için iltizâmî sigası kullanılır.
Kelime köküne; hafiflerde “he, ye-he” ağırlarda “elif, yâ” ilave etmek suretiyle yapılır.

فعل التزامى مده اصليه مصدر
گزه گز گزمك
بسله يه بسله بسله مك
بولا بول بولمق

Masdar: Gezmek, beslemek, bulmak.

Madde-i Asliye: Gez, besle, bul.

Fiil-i İltizâmî: Geze, besleye, bula.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-05-20

Üç zaman vardır; mazi, hâl, istikbâl.

Mazi: Geçmiş zamanı bildirir. Geçmiş zamanda gerçekleşen fiiller, mazi olarak anılır.

Şemsi, Konya'ya gitti.

شمسى , قونيه يه كيتدى

Hal: Şimdiki zamanı bildirir. Şimdiki zamanda gerçekleşen fiiller, hal olarak anılır.

Sedat, evine gidiyor.

سداد , أوكه كيده يور

İstikbal: Gelecek zamanı bildirir. Gelecek zamanda gerçekleşen fiiller, istikbâl olarak anılır.

Arif Bey, Sonbaharda Bağdat'a gidecek.

عارف بك , صونبهارده بغداده گيده جك

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2016-05-04
««1234567»»