saatin zinciri

Saatin zinciri bitince eylemez tık tık,

Vakt-i merhûnu gelince rûha derler çık çık!

Hakka kulluk eyle zira

Ahirette dinlemezler hınk mınk!

Gönenli Mehmet Efendi

Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-10-02

Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin Kaleminden Günümüze Aktarmaya Gayret Ettik.

Fatih Divanı Avni

İmtisal-i Cahid-u Fillah Oluptur Niyyetim,

Dîn-i İslâmın Mücerred Gayretidur Gayretim.

 

Fazl-ı Hakk ü Himmet-i Cünd-i Ricalullâh İle,

Ehl-i Küfr-i Serteser Kahreylemektir Niyyetim.

 

Enbiyâ u Evliyâ'ya İstinâdım Var Benim,

Lütf-i Hakk'tandır Hemân Ümîd-i Feth ü Nusretim.

 

Nefs ü Mâl İle Ne Ola Kılsam Cihânda İçtihâd,

Hamdülillâh Var Gazâ'ya Sad-Hezâran Rağbetim.

 

Ey Muhammed! Mucizât-ı Ahmed-i Muhtâr İle

Umarım Galib Ola A'dâ-yı Dîne Devletim.

 

Fatih Sultan Mehmet (Avnî)

Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-09-17
يكى اصول معلم صرف

 

فارسى اسملر ، بعضاً فارسى قاعده اوزره جمع اولونور . بونك اچون اسملرك آخرينه بر « آن » علاوه ايديلير

 

. مثال : مرد ، مردان . چشم ، چشمان . آهو ، آهوان

 

. اكر اسمك آخرنده هاى رسميه وارسه جمعده « ه » كافه تبديل اولونور . بنده ، بندكان كبى

 

. اكر اسمك اخرنده « ا » ويا « ى » ياخود « و » وارسه بر « يا » زياده قيلينير

 

. مثال : كدا : كدايان . آدمى : آدميان . كيسو : كيسويان

Yeni Usûl Muallim-i Sarf

---

Farisî isimler, bazen Farisî kâide üzre cem' olunur. Bunun içün isimlerin ahirine bir «ân» ilave edilir. Misâl: Merd, Merdân, Çeşm, Çeşmân, Ahu, Ahuvan.

 

Eğer ismin ahirinde hâ-i resmiye varsa cemi'de «he» kâfa tebdil olunur. Bende, bendegân gibi.

 

Eğer ismin ahirinde «elif» veya «ye» yahut «vav» varsa bir «yâ» ziyade kılınır.

Misâl: Gedâ: gedâyân. Âdemî: âdemiyân. Gîsû: gîsûyân.

Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-10-07

“Garibim bî-kesim yoktur enisim âhtan gayri

Penâhım destgîrim kalmadı Allâh’tan gayri”

garip

Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-06-05

Kolay bir Osmanlıca metin “İki Keçi” Kız Kıraati isimli eserden iktibas.

keciايكى كچى

داراجق بر كوپروده
ايكى عنادجى كچى
- برى أر ، برى ديشى -
: بولوشدى كده كده
! كرى چكيل ، كچه يم -
! سن كرى چكيل بكم -

قوغايه كيريشه رك
، كچيلر دوكوشديلر
.. سيل ايچنه دوشديلر
: ماصاللر بزه اورنك
چونكه آرامزده وار
بويله خويسز چوجوقلر

على علوى

قز قرائتى
Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-05-17
123»